เต่าหกดำ/Asian Black Tortoise (Manouria emys phayrei )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย กระดองยาว ๒ ฟุต หนัก ๓๐ -๔๐ กิโลกรัม มีสีดำหรือน้ำตาลดำ กระดองโค้งสูงมาก ขาหน้าด้านบนมีเกล็ดใหญ่ ๆขาหลังสั้นทู่มีเล็บกลมใหญ่ มีเดือยอยู่ระหว่างขาหลังกับหางข้างละอัน เดือยมีกระดูกอยู่ข้างใน สำหรับใช้ยันพื้นดินเวลาปีนขึ้นที่สูงจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก ๒ ขา เป็นหกขา จึงเรียกว่า “เต่าหก”

ถิ่นอาศัย :

พบในพม่า อัสสัม สำหรับประเทศไทยพบทางตอนเหนือ และทางด้านตะวันตก เช่น จังหวัด ตาก กาญจนบุรี และพบตามเทือกเขาตะนาวศรีจากเหนือจรดใต้

อาหาร :

อาหารของเต่าหกดำได้แก่ พืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน รวมทั้งหอยต่างๆ ทากก็กินเหมือนกัน

พฤติกรรม :

ชอบดินที่มีความชื้นสูง ดินแห้งแข็งไม่ชอบ ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดิน หรือแอ่งดินที่มีน้ำขัง ชอบอยู่ตามภูเขา ตามพื้นราบไม่ค่อยพบ ถ้าเลี้ยงบนพื้นซีเมนต์ต้องมีน้ำให้ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวเปียกชื้น

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

ถ้าเลี้ยงให้ถูกวิธีจะมีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 50 ฟอง

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560