ประกาศร่างขอบเขต (TOR) จ้างปรับปรุงส่วนแสดงหมูป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขต TOR click