ประกาศร่างขอบเขต (TOR) จ้างปรับปรุงคอกกกักส่วนแสดงแอฟริกา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขต TOR click