ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง การจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการโรงภาพยนตร์ 4 มิติ (4D) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่าง TOR ข้อกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินการร้านประบริการกิจการโรงภาพยนตร์ 4มิติ click