สวนสัตว์เชียงใหม่ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้กับแพนด้าช่วงช่วงที่เสียชีวิตครบ 7 วัน

เช้าวันจันทร์ 23 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน 19 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับแพนด้าช่วงช่วงที่เสียชีวิตครบ 7 วัน บริเวณส่วนจัดแสดงแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่