สวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการซ้อมแผนการรับมือในกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีสัตว์หลุดออกจากส่วนจัดแสดง

ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เมื่อมีจิงโจ้กระโดดหลุดออกมาจากส่วนจัดแสดง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับสัตว์อย่างถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐาน

โดยมีผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ คุณวุฒิชัย ม่วงมัน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งสองท่าน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย, งานต่างๆเข้าร่วมการซักซ้อมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.