สวนสัตว์เชียงใหม่จัดงานมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562

 สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562 "วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจัดงานเกษียณอายุการทำงานสำหรับพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุการทำงานจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสนั่น ยอมใจอยู่   ตำแหน่งพนักงานบำรุงสัตว์ 
2. นายภูมิพัฒน์ พงพัฒนะวัฒน์   ตำแหน่งพนักงานบำรุงสัตว์ 
3. นายชาญณรงค์ สิทธิชัย   ตำแหน่งพนักงานบำรุงสัตว์
 4. นายประเสริฐ อริยะฉายฉัน    ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์-พืชสวน 
5. นายประถม มูลทา   ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์-พืชสวน และ
 6. นายธนู วรรณวาธิกุล   ตำแหน่งหัวหน้างานซ่อมบำรุง 

  บรรยากาศในงานมีการประกอบพิธีลอดซุ้มธงเกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ พร้อมมอบดอกกุหลาบสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้เกษียณและครอบครัวเป็นอย่างมาก