สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าคารวะ และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใหม่ในปีงบประมาณ 2563 นี้
ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่