สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ พัฒนาคลองแม่ข่า ถนนวงแหวนรอบ 2 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

13 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

 นายทินกร กุลวาชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์  นำพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ พัฒนาคลองแม่ข่า ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลป่าแดด  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่   โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีฯเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้