สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจาก Murdonch University,Australia

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะ Associate Lecture in Wildlife and Conservation Medicine, College of Veterinary Medicine, Scholl of Venterinary and Life Sciences,Murdonch University,Australia

ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้นำในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ให้กับคณะดังกล่าว ในโอกาสที่ได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งนี้