ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกกับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน ใน AZEC 2019

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ได้ให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกกับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน ในช่วง Session II "Interpretation for Education" ในการประชุม AZEC 2019 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562, ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ ซึ่งในเซสชั่นนี้มี นางสาวอุฬาริกา กองพรหม
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานประจำเซสชั่น