สวนน้ำสำหรับเด็ก ขอพักการให้บริการเป็นการชั่วคราวในระยะนี้

สวนน้ำสำหรับเด็ก ขอพักการให้บริการเป็นการชั่วคราวในระยะนี้ เพื่อทำการปรับปรุงพื้นที่และระบบภายในต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พบกับมิติใหม่ของสวนน้ำเด็ก ในช่วงกลางเดือนธันวาคม นี้