เหล่าลูกเสือทั้งหลาย เคยได้มาผจญภัยที่สวนสัตว์หรือยัง?

สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดในการจัดค่ายลูกเสือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่เบอร์ 053-210374 ได้ทุกวันเวลา 08.30 - 16.30 น., ได้กิจกรรมครบ ไม่ว่าจะเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้ชมสัตว์ที่หาชมได้ยากจากที่อื่นๆชนิดต่างๆ ครบถ้วนเลย


ค่ายลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบบไปเช้า - เย็นกลับ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้น ป.1 - 3 และมีน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาลที่น่ารักคอยเป็นผู้ติดตามพี่ ๆ ลูกเสือ และเนตรนารีตลอดทั้งวัน โดยกิจกรรมภาคเช้า เดินทางไกล และภาคบ่าย เข้าฐานผจญภัย โดยพี่ ๆ ลูกเสือทั้งจากทางโรงเรียน จากฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ และพี่ ๆ วิทยากร คอยให้ความรู้ ควบคู่กับความสนุกสนาน ตลอดทั้งกิจกรรมครับ