รมว.ทส.ประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดเดินทางมาราชการที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 และเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ โดยประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังการรายงานความก้าวการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องด้านโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำและการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า พร้อมทั้งได้มอบนโยบายที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวมอบแนวทางปฏิบัติการตามนโยบายที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานงานในสังกัด ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

-------

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในการจัดการประชุม "การติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่, นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมทั้งหมด


โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานในสังกัด ทส. คือหน่วยงาน ปม. ทน. ทบ. ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
- ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำ
- การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า


รวมทั้งมีการมอบนโยบายที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานในสังกัด