สวนสัตว์เชียงใหม่ ขานรับนโยบายตามมติครม. ปิดให้บริการชั่วคราว 14 วัน

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องการการแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรค


วันนี้ (19 มีนาคม 2563) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่
นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว เรื่องการปิดสวนสัตว์ ทั่วประเทศ 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายสุริยา ประธานการแถลงข่าว เผยว่า องค์การสวนสัตว์ ปิดให้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งได้แก่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้กิจการและสถานบริการที่มีการรวมคนจำนวนมาก ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


ด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ ในช่วงที่ปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกคน จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และส่วนจัดแสดงต่างๆ ภายใน สวนสัตว์ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อภายในอาคารต่างๆ เพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิ และสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเช้าและก่อนกลับบ้าน ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณสวนสัตว์ จัดให้มี เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย


ในการนี้ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจพนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงของการปิดสวนสัตว์ชั่วคราว ในครั้งนี้