นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบนโยบายในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่