เริ่มแล้ว!! การทำความสะอาดครั้งใหญ่ของสวนสัตว์เชียงใหม่(Chiang Mai Zoo Big Cleaning Day)

ถึงแม้ว่าสวนสัตว์ทั่วประเทศจะยังคงปิดให้บริการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ แต่พนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ในทุกระดับ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำความสะอาดพื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งหมด เพื่อเตรียมเปิดต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวในอนาคต ตามแนวนโยบายของ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์


โดยวันนี้เป็นวันลงพื้นที่ทำความสะอาดเป็นวันแรก และจะทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ติดต่อกันไปทุกวันรวมทั้งสิ้น 7 วัน โดยไม่มีวันหยุดพัก เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจได้ว่าสวนสัตว์เชียงใหม่จะเป็นสวนสัตว์ที่สะอาดสะอ้าน ปลอดเชื้อ และกลับมาเป็นสวนสัตว์แห่งความสุข ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับความสุขมากกว่าเดิมอีกครั้งในเร็วๆนี้แน่นอน