สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคในโครงการพ่อแม่บุญธรรม จาก โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคในโครงการพ่อแม่บุญธรรม จาก นายแพทย์ธวัชชัย  ตัณสถิตย์  กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 170,000 บาท  ณ  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม