องค์การสวนสัตว์ ร่วมหารือกับผู้บริหารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(อควาเรียม)สวนสัตว์เชียงใหม่

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ และคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาร่วมหารือกับผู้บริหารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ(อควาเรียม)สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อหาทางออกร่วมกันในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

โดยผลจากการหารือ ทั้งสองฝ่ายมีแนวโน้มทางออกที่ดีในการร่วมกันดูแลพันธุ์ปลาและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในอควาเรียมทั้งหมดในเวลานี้,

นอกจากนี้ ท่านรักษาการฯยังได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ท่านได้มอบเอาไว้ จากคณะผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่