สวนสัตว์เชียงใหม่ มอบ Face Shields Chiangmai Zoo

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางไปมอบ Face Shields Chiangmai Zoo  ให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ป้องการการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัส Covid – 19  โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้รับมอบฯ