อิกัวนา เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่า

อิกัวนา เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่า แต่เป็นกิ้งก่าที่ชอบกินพืชเป็นอาหาร และส่วนใหญ่จะอาศัยหากินบนต้นไม้ ไม่ค่อยลงมาบนพื้นดิน
- - -
ถ้า เด็กๆ น้องๆ หนูๆ กินผักเหมือนอิกัวนา ร่างกายก็จะแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยง่ายนะครับ