สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมงานโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อพื้นฟูป่าและพื้นที่สีเขียว

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ตัวแทนพนักงานแต่ละฝ่าย ร่วมงานโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อพื้นฟูป่าและพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายประวิตร วงศ์สุวรรณ เป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ(ห้วยตึงเฒ่า) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

และเวลา 10.30 น. ทั้งหมด ได้เดินทางมาประชุม สรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่