สวนสัตว์เชียงใหม่ดำเนินการซักซ้อม และเตรียมความพร้อมการให้บริการนักท่องเที่ยว

สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ นายวุฒิชัย ม่วงมัน, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายวิทยา สิงห์คำ พร้อมทั้งผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกันดำเนินการซักซ้อม และจำลองสถานการณ์ในกรณีเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.