เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ชื่นชมการทำงานของผู้บริหารพนักงานลูกจ้าง


   วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายณฐพล โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาต้อนรับ และนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ บรรยายสรุปงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ


   ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย และคำแนะนำตามที่รัฐบาลมอบหมายด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ช่วงปิดและเปิดบริการสวนสัตว์เชียงใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 โดยเน้นให้ดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ดูแลเอาใจใส่สัตว์ในทุกด้าน ตลอดจนถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)ที่มีมาตรฐาน ต่อไป 


   การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ คณะฯได้เยี่ยมชมความน่ารักของหมีแพนด้าหลินฮุ่ยพร้อมให้แอปเปิ้ลผลไม้โปรด,

ได้ชมนิทรรศการ การอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมที่แหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก (Zoo kids Zone) และชมการให้อาหารเพนกวิน ตลอดจนถึงสักการะโบราณสถาน อายุมากกว่า 800 ปีที่วัดกู่ดินขาว ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย "มีผลปรากฏเป็นระเบียบและเรียบร้อย ดีมาก ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ เป็นสถานที่พักผ่อนให้ประชาชนที่ดีตลอดไป” ท่านเลขานุการ รมว.ทส.ทิ้งท้าย ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งเป็นกำลังใจให้ชาวสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นอย่างยิ่ง