คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจความพร้อมพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ก่อนเปิดให้บริการเร็วๆนี้