สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากมาย หลังเปิดให้จองบัตรล่วงหน้าผ่านระบบ event pop