สวนสัตว์เชียงใหม่และอีกหลายหน่วยงานรับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA)