คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่