สวนสัตว์เชียงใหม่รับการตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  นางสาวอุฬาริกา  กองพรหม  รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์  หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นางสาวภัทรพรรณ วัชรโกมลพันธ์  ผู้ตรวจประเมิน  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ได้เดินทางมาตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว ในสวนสัตว์เชียงใหม่