สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดประชุมร่วมวางแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัยนกกาฮังและการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทดลองปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 นายวุฒิชัย  ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  โดยมีผู้บริหาร และพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานโครงการวิจัยนกกาฮังและการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทดลองปล่อยนกกาฮังคืนสู่ธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุมสโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่