สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฯ และนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวให้การต้อนรับ ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่