สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนในโครงการพ่อแม่บุญธรรม จาก ร.พ.เชียงใหม่ราม

วันที่ 18 มกราคม 2564   นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนในโครงการพ่อแม่บุญธรรม จาก นายแพทย์ธวัชชัย  ตัณสถิตย์  กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำนวน 100,000 บาท  ณ  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม