สวนสัตว์เชียงใหม่ ปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า (ชั่วคราว) เพื่อปรับปรุงหลังคา

ประกาศ!  สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอแจ้งการปิดส่วนจัดแสดงหมีแพนด้า เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงหลังคาส่วนจัดแสดง  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ   

หากส่วนแสดงฯ พร้อมเปิดให้เข้าชม..ทางสวนสัตว์จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ  ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่าน มา ณ  ที่นี้ด้วย