กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมานายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วย  ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ. ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์   คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และประธานอนุกรรมการ การตลาดทางดิจิตอล ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ และลงพื้นที่ตรวจดูงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ และส่วนจัดแสดงสัตว์ พร้อมประชุมหารือให้คำแนะนำการสื่อสารทางการตลาดในระบบดิจิตอล ของ สวนสัตว์เชียงใหม่