5 องค์กร ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “วิ่งวิถีใหม่ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ป่า” เพื่อการอนุรักษ์ สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) โดยการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ   ได้เปิดตัวกิจกรรม WILD  RACE  Season 1 :  Virtual Race  For 19 Reserved Animals "วิ่งวิถีใหม่ ไม่ทอดทิ้งสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

 

กิจกรรมนี้  มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น สร้างการรับรู้ และปลุกกระแสการเห็นความสำคัญของการเข้าใจและอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ พรรณพืชและสัตว์ป่าสงวน ขณะที่รายได้จากค่าสมัครและอื่นๆ   จะนำมาเป็นทุน มอบแก่สมาคมอุทยานแห่งชาติ ในการสนับสนุนกิจกรรมวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยวกับสัตว์ป่าของไทยสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ    ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสงวน ควบคู่กับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ   ด้วยการวิ่งแบบสะสมระยะทาง บนแอพพลิเคชั่น

โดยกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น 5   ซีรีส์

Series  1 Extinct : สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศไทยแล้ว 4 ชนิด คือ สมัน แรดชวา กระซู่ กูปรี   17 สิงหาคม -17 ตุลาคม 2563

 

Series  2 Marine : สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ 5 ชนิด คือ พะยูน วาฬโอมูระ เต่ามะเฟือง ฉลามวาฬ วาฬบรูด้า ที่ 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2563

 (กิจกรรมนี้จบไปแล้ว 2 series )

.

Series  3 Endangered : สัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละองละมั่ง สมเสร็จ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

.

Series  4 Observed : สัตว์ป่าสงวนที่พบเห็นได้ 3 ชนิด คือ กวางผา เลียงผา แมวลายหินอ่อน เริ่มวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

.

Series  5 Winged : สัตว์ปีกใกล้สูญพันธุ์ 3 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร นกแต้วแล้วท้องดำ นกกระเรียน เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

สำหรับวันที่ 1 กุมภาพันธ์  จะเริ่มต้นseries ใหม่คือ  Series # 3 Endangered : เดินวิ่งที่ไหนก็ได้ เพื่อสัตว์กีบใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด คือ ควายป่า เก้งหม้อ ละองละมั่ง สมเสร็จ   เปิดรับสมัครและส่งผลได้วันที่  : 1 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม  การสมัครร่วมกิจกรรม  www.letsracethailand.com หรือทาง Application : LET'S RACE Thailand (iOS และ Android)

 

ประเภทการสมัครเดินวิ่ง ประเภทเดี่ยว ราคา 499 บาท ทุกระยะ  ระยะ  19 KM  ,       ระยะ  90 KM  , ระยะ 190 KM     ประเภทคู่ ราคา 900 บาท ทุกระยะ         ระยะ  19 KM  , ระยะ  90 KM  ,  ระยะ 190 KM  รางวัลสำหรับประเภทเดี่ยว •        เหรียญรางวัลประจำ series 1 เหรียญ

•        ประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)  รางวัลสำหรับผู้พิชิตประเภทคู่   เหรียญรางวัลประจำ series 2 เหรียญ           ประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

 

ผู้พิชิตที่มีระยะทางสะสม มากที่สุด 3 อันดับ เฉพาะผู้สมัคร ระยะ 190 KM (สามารถส่งผลสะสมระยะทางได้ตลอดซีรี่ส์) รับโล่ห์เกียรติยศ พร้อมสลักชื่อและระยะทางที่ทำได้จริง  สอบถามข้อมูลและรายละเอียดการสมัคร www.inspirerunner.com 

Email  :   inspirerunner@gmail,com       

 Facebook      :  Inspire Runner