เชิญชวนน้องๆนักเรียน ระดับประถมศึกษา ร่วมประกวดตั้งชื่อลูกโคอาล่าน้อย

     ช่วงเช้าวันนี้ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ลูกโคอะล่าน้อย จำนวน ๑ ตัว ได้อาศัยอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงช่วงเช้าวันนี้ ลูกโคอะล่าน้อยเพศเมียโผล่จากกระเป๋าหน้าท้องแม่ออกมาให้นักท่องเที่ยวได้ยลโฉมเป็นวันแรก สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ลูกโคอะล่าตัวนี้เกิดจากแม่ซิมซัน อายุ ๑๔ ปี ได้มาจากสวนสัตว์เวสเทอร์นเพลนส์ และพ่อไบรอัน อายุ ๑๔ ปี ได้มาจากสวนสัตว์ทาลองก้า ประเทศออสเตรเลีย แม่ซิมซันเคยออกลูกมาแล้ว ๕ ตัว คือ น้ำปิง กริ่ง กระดิ่ง กระพรวน และตัวปัจจุบันโคอะล่าน้อยเพศเมีย รวมปัจจุบัน สวนสัตว์เชียงใหม่ มีโคอะล่าทั้งหมด ๗ ตัวด้วยกัน แบ่งเป็นตัวผู้ ๓ ตัว และตัวเมีย ๔ ตัว


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
๑. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม (นักเรียนในระดับประถมศึกษา) สามารถส่งชื่อได้ ๑ ชื่อต่อ ๑ ท่านเท่านั้น
๒. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งชื่อเข้าร่วมประกวดผ่าน ๔ ช่องทาง
๒.๑ ผ่านใบกิจกรรมเฉพาะที่ทางสวนสัตว์จัดขึ้นโดยกรอกชื่อ-ที่อยู่ และชื่อที่ต้องการส่งเข้าประกวดแล้วนำไปที่จุดรับใบกิจกรรม ณ จุดประชาสัมพันธ์ (WELCOME CENTER) 
๒.๒ ผ่านไปรษณียบัตร หรือ จดหมาย โดยกรอกชื่อ-ที่อยู่ และชื่อที่ต้องการส่งเข้าประกวดติดแสตมป์ วงเล็บว่า "ตั้งชื่อลูกโคอะล่า” ส่งมาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ "ส่งถึง สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐” ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๕๓-๓๕๘-๑๑๖
๒.๓ ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook): www.facebook.com/FanpageChiangMaiZoo
๒.๔ ผ่านทางอีเมล์ (E-mail): cmzooinfocenter@yahoo.com


- กำหนดส่งชื่อเข้าร่วมประกวดภายในระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)

- สำหรับผู้ส่งชื่อเข้าร่วมประกวด และได้รับการคัดเลือก ต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมายืนยันในการรับรางวัล (ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันประกาศผล)

- คุณสมบัติผู้ส่งชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับสวนสัตว์เชียงใหม่ รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ หรือพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์เชียงใหม่ จะไม่รับพิจารณา

- ข้อสงวนสิทธิ์


๑. สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อที่ได้รับการตัดสินในการดำเนินงานสวนสัตว์เชียงใหม่เท่านั้น
๒. สวนสัตว์เชียงใหม่ จะถือเอาคำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด