โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพมาทัศนศึกษาในสวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น.  นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่) ให้การต้อนรับ คณะผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสุเทพ ซึ่งได้มาทัศนศึกษาในสวนสัตว์เชียงใหม่จำนวน 120 คน