สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. TREESO A. ABELLA และคณะจาก Luzon State University

วันที่ 11 สิงหาคม 2560  เวลา 14.30 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่) พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. TREESO A. ABELLA และคณะจาก Luzon State University ที่ได้เข้าเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ในสวนสัตว์เชียงใหม่