ชมโชว์การให้อาหารปลาได้ทุกวัน ที่อควาเรี่ยม

ชมโชว์การให้อาหารปลาได้ทุกวัน ที่อควาเรี่ยม
รอบเช้า ที่ อุโมงค์น้ำจืด 10.30 / อุโมงค์น้ำเค็ม 11.00
รอบบ่าย ที่ อุโมงค์น้ำจืด น้ำจืด 15.00 / อุโมงค์น้ำเค็ม 15.30