ฝ่ายการศึกษาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่

ฝ่ายการศึกษาได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อการศึกษาเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์สวนสัตว์เชียงใหม่ ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่