วันเด็กที่ 12 มกราคม 2562 นี้ เด็กเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ฟรี!

วันเด็กที่ 12 มกราคม 2562 นี้ เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 135 ซม. เข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ฟรี!! (รวมทั้งสวนสัตว์ในองค์การสวนสัตว์ทั่วประเทศ)