คุ้มสุดคุ้ม!! กับบัตรที่ให้คุณได้มากกว่า, จ่ายแค่ครั้งเดียว แต่เข้าชมสวนสัตว์กี่ครั้งก็ได้