สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันช้างไทย”

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม "วันช้างไทย” ณ ส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา สิงห์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นประธานฯ พร้อมทั้งเลี้ยงขันโตก ให้กับช้างไชโย