เชิญชม การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่หาชมจากที่อื่นได้ยาก ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

เชิญชม การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ที่หาชมจากที่อื่นได้ยาก
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
สำหรับเดือนนี้จะเป็นคิวของ สิงโตขาว เต่าอัลดาบรา และ ลิงวอก