บรรยากาศในงานสงกรานต์ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 14 เมษายน 2562 นักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

บรรยากาศในงานสงกรานต์ สวนสัตว์เชียงใหม่ วันที่ 14 เมษายน 2562 
นักท่องเที่ยวยังคงทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการชมสัตว์และการให้อาหารสัตว์ตามส่วนจัดแสดงต่างๆ รวมทั้งการชมกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่จัดขึ้นตลอดทั้งวัน 
และสถานที่ที่นักท่องเที่ยวยังคงนิยมไปแวะเที่ยวชมในช่วงนี้ยังคงเป็น บ้านหมีแพนด้า สโนว์โดม และสวนน้ำเด็ก รวมถึงการร่วมสรงน้ำพระที่โบราณสถานวัดกู่ดินขาวด้วย