คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อใช้งานทางวิทยาศาสตร์ เข้าตรวจสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่

คณะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อใช้งานทางวิทยาศาสตร์  เข้าตรวจสถานที่ต่างๆ ภายในบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่