สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จนท.สวนสัตว์ North Carolina กับ Wild Welfare

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ จนท.สวนสัตว์ North Carolina ( Ms Jade Abel  และ Ms Sally Adams)  กับ Wild Welfare  ( Ms Georgina Groves ) ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของสวนสัตว์เชียงใหม่