คณะ จนท.สวนสัตว์ North Carolina กับ Wild Welfare ให้คำแนะนำ ในการทำของเล่น ให้กับสัตว์ต่างๆ

คณะเจ้าหน้าที่ จากสวนสัตว์ North Carolina กับ Wild Welfare เดินทางมาให้คำแนะนำ กับเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการทำของเล่น เพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ให้กับสัตว์ต่างๆ ในสวนสัตว์ ซึ่งในวันนี้ ได้ทำคอนไม้ให้กับนกแต่ละชนิด ในสวนสัตว์เชียงใหม่