เตรียมพบกับจุดเที่ยวชมใหม่ พื้นที่ถนนคนเดินสู่มรดกสวนสัตว์จากบรรพบุรุษ

ขออภัยในความไม่สะดวก!!

ในช่วงนี้สวนสัตว์เชียงใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่บริเวณ มินิ-ซู เดิม เพื่อปรับเปลี่ยนเป็น พื้นที่ถนนคนเดินสู่มรดกสวนสัตว์จากบรรพบุรุษ

จึงทำให้นักท่องเที่ยวอาจจะได้พบกับความไม่สะดวกในการท่องเที่ยวอยู่บ้างนะครับในช่วงนี้ จึงเรียนขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ