สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีและร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่านใหม่

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมให้การต้อนรับ คุณอุฬาริกา กองพรหม ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่